Genel Kategori

Kazdağları

Biga yarımadasının en büyük dağı olan Kazdağı Milli Parkı 21.450 ha. bir alanı kaplamaktadır. Mitolojik ismi “İda” olan Kazdağları Troia Kralı Priamos’un oğlu Paris’i uğursuzluk getireceğine inanarak terk ettiği dağlardır. Paris burada çoban olarak yetişir ve delikanlı olduğu zaman Afrodit, Hera ve Athena arasında kimin en güzel olduğu yarışında seçim için Zeus tarafından görevlendirilir. Üç […]

antandros, çanakkale troia yılı

Antandros

İda Dağı’nın güney eteklerinde yer alan Antandros, antik kaynaklara göre çok farklı kökenlere dayandırılır. Herodotos, Pers kralı Xerxes’in MÖ 483 yılında Yunanistan’a yapacağı seferin hazırlıklarına ve ordunun izlediği güzergâha değinir.

Bozcaada (Tenedos)

Çanakkale Boğazı girişinde stratejik açıdan önemli bir noktada bulunan Bozcaada, 40 km ve anakaraya 6 km uzaklıkta bulunmaktadır. Çanakkale Boğazının girişinde olması sebebiyle deniz ticaretinin başladığı yıllardan günümüze her zaman önemini sürdürmüştür. Tenedos ismini mitolojiye göre adanın karşı kıyısında bulunan Kolonai antik kentinin kralı Kyknos’un oğlu Tenes’den almaktadır. Antk çağ’da Tenedos antik kentinin yerleşim alanı […]

assos, behramkale, çanakkale

Assos (Behramkale)

Assos, Çanakkale’nin 87 km. güneyinde, Ayvacık İlçesi Behramkale Köyü sınırlarında bulunan antik bir liman kentidir. Doğu ve batı olmak üzere iki girişi olan antik kent, güneye doğru uzanan teraslar üzerindeki yapı topluluklarından oluşur. Kentin etrafını çeviren surların büyük bölümü hala ayaktadır. Akropol’de yer alan Athena Tapınağı, Arkaik Çağ’da inşa edilmiş Anadolu’nun en eski Dor tapınaklarından […]

Apollon Smintheion

Apollon Smintheus Tapınağı, eski adıyla Gülpınar olarak bilinen Gülpınar Beldesi’nin kuzeybatısıyla kuzeydoğusu arasında kalan vadinin başlangıç eteklerinde Bahçeler içi olarak adlandırılan mevkide yer alır. Su yönünden zengin olan bu yöre; yer altı kaynak suları ile beslenmekte ve büyük olasılıkla antik çağda oluşturulan yer altı kanalları ile ana merkeze aktarılmaktadır. Hellenistik Çağda da yörede suyun bol […]

Alexandria Troas, çanakkale, kazı, arkeoloji, troia yılı

Alexandria Troas

Alexandria Troas Antik Kenti, Ezine İlçesi, Dalyan Köyü sınırları içerisinde Kestanbolluk mevkiindedir. MÖ.310 yılında Büyük İskender’in komutanlarından Antigonos Monophtalmos tarafından “Antigoia” kenti olarak kurulmuş ve Büyük İskender’in ölümünden sonra Lysmimakhos tarafından Troas’daki İskender’in kenti anlamına gelen “Aleksandria Troas” olarak ismi değişir. Kent tamamen planlanarak kurulmuş tapınakları, küçük hamamı, stadyumu, çeşmesi, taş döşeli caddesi, tiyatrosu ve […]

Parion

Parion Antik Kenti Çanakkale İli, Biga İlçesi, Kemer Köyü sınırları içinde Kemer Köyünden başlayıp doğu ve güney yönüne uzanan platoda yer almaktadır.  Arkeolojik buluntulardan kentin MÖ.709 yıllarında kurulduğu düşünülmektedir. Çevresi yaklaşık 7 km.’yi bulan Parion’un Hellenistik Kent surlarının bazı bölümleri yaşadıkları tahribata karşın günümüze kadar gelebilmiştir.  Kemer Köyü içerisinde ve antik kentin kuzey kısmında bulunan […]

Zeus Altari

Zeus açık hava sunağı Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu’da Adatepe Köyü’nün hemen batısındaki Dedetepe üzerindedir. Tepede bulunan anakaya üzeri düzleştirilerek bir platform oluşturulmuştur. Bu platforma anakayanın üç tarafına oyulmuş merdivenlerle çıkılır. Ortada bir sarnıç bulunmaktadır ve muhtemelen yapıldığı zaman adak kuyusu olarak yapılmış, daha sonraları sarnıca dönüştürülmüştür. Bazı araştırmacılar bu sunağı “Zeus sunağı” olarak tanımlamış ise de […]